Aromat Fruit Gel VC 129

Odświerza powietrze w postaci żelu, o wydłurzonym czasie działania, neutralizujący odory.